dolaşdırmaq

dolaşdırmaq
f.
1. Dolaşıq salmaq, qarışdırmaq; pırtlaşdırmaq. İpi (sapı) dolaşdırmaq.
2. Bağlamaq, düymək, dolamaq, bənd etmək, ilişdirmək. Atın noxtasını ağaca dolaşdırmaq.
3. məc. Hiylə qurub birini bədbəxt etmək, yaxud məsuliyyətə cəlb olunmaq üçün pis bir işə cəlb etmək, şər və böhtan ataraq təqsirləndirilməsinə səbəb olmaq. <İbrahim bəy:> Bir kərbəlayı Qulam var, əlləm-qəlləm, . . hacını yaman dolaşdırıb. N. V.. <Namaz:> Əlavə, özün bilirsən ki, prokuror səni dolaşdırmağa mahna axtarır. Ə. H.. . . Vətənim var idi, nə etməli, didərgin saldılar, mən də onu unutdum. . Məni nahaq yerə dolaşdırdılar; durmadım, itkin düşdüm. A. D.. Özünü dolaşdırmaq – özü bilmədən, yaxud bilərəkdən nəticəsi bəlli olmayan bir işdə iştirak etmək. <Məşədi Həsən:> Bilsə idim, əslən özümü dolaşdırmaz idim. Ə. H..
4. Çaşdırmaq, karıxdırmaq, düz yoldan sapdırmaq, sözü döndərib azdırmaq. Ortaya söz atıb bizi dolaşdırma. – Dolaşdırdı bizi ancaq kəc qəza; Gəldi başımıza böyük bir xəta. H. K. S..
5. Məntiqi əlaqəni itirərək, faktları qarışdıraraq söyləmək, mətləbi çaşbaş salmaq; karıxmaq. Sözünü dolaşdırmaq. // Qəsdən anlaşılmaz, dolaşıq hala salmaq. Cinayətdə vaxt uzatmaq başlıca şərtlərdən birisidir. Vaxt uzandıqca cani işləri dolaşdırar. . S. R..
6. Güllələri dalbadal, müntəzəm xəzinəyə verməmək, ilişdirmək. Bu tüfəng həmişə dolaşdırır.
7. Gəzdirmək. Məhəmmədhəsən ağa düşündü, təkrar Vaqifin üzünə baxdı. Lakin Vaqifin üzünü görmürdü, düşüncə və əndişələr onu başqa bir aləmdə dolaşdırırdı. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dolaşdırılmaq — «Dolaşdırmaq»dan (1, 2, 3, 5 və 6 cı mənalarda) məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşdırma — «Dolaşdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil-diş — top. Ağızdakı dil və dişlər. ◊ Dildə dişdə dolaşdırmaq – yaymaq, dillərə salmaq. . . Solmaz öz xəstə yatağında belə, Şiraslanı mülahizə edir, onu səsə küyə salmaq, dildə dişdə dolaşdırmaq istəmirdi. S. R.. Dilə dişə düşmək – ağızlarda danışılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilişdirmək — f. 1. Bir şeyi başqa bir şeyə keçirib bənd etmək, taxmaq; bir şeyi çəngəl, mıx, düymə və s. bu kimi şeylərlə tutdurmaq. Hacı Aslan çuxasının ətəklərini qurşağına ilişdirib, qoçu dəstəsinin qabağında o tərəf bu tərəfə fırlandı. M. S. O..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kələf — is. 1. Yumru şəkildə sarınmış sap, iplik, məftil və s. ; yumaq. Yumşaq sap kələfi. İp kələfi. Kələf sarımaq. – <Üçüncü qız:> Qarı nənə, yunu əyirdim. Kələfi yumaqlayıb qurtardım. M. D.. 2. məc. Dolaşıq şey haqqında. <Fərhad>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • badalaq — is. 1. Sərbəst güləşmə zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. Badalaq vurmaq – birini yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırmaq. Mən yoldaşımdan qabaq çəməndə bir lalə görmüşəm. . Mən onu üzəndə dostum badalaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buruq — 1. sif. 1. Burulmuş. Buruq ip. Buruq sap. Buruq düşmək – dolaşmaq, dolaşıq düşmək. Buruq salmaq – dolaşdırmaq. // Eşilmiş. Buruq bığ. 2. Burma burma olan. Qoçun buynuzları buruq olur. // Qıvrım. Buruq saç. 3. k. t. Axtalanmış xayası çıxarılmış.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşıq — sif. 1. Dolaşmış halda olan, pırtlaşıq, bir birinə dolaşmış, bir birinə qarışmış, bir birinin içinə keçmiş. Dolaşıq ip (sap). Dolaşıq saç. 2. Düz getməyən, əyri üyrü, dolanbac. Dolaşıq yol. Dolaşıq küçə. // məc. Çətinliklərlə, maneələrlə dolu;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”